Tło
ProLine GASTRONOMY

ProLine GASTRONOMY

PojemnośćPojemność: 1L, 5L

ProLine GASTRONOMY - Niskopieniący alkaliczny środek do stosowania w przemyśle spożywczym, w kuchniach i gastronomii. Rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe i białkowe. Delikatny dla czyszczonej powierzchni, odpowiedni do mycia maszynowego i ręcznego.  
        

Dozowanie:                                                             

1. Do mycia ręcznego w codziennej pielęgnacji 100-200ml/10l wody

   Czyszczenie intensywne 500-1000ml/10l wody

   Czyszczenie gruntowne 1l-2l/10l wody

2. W automatach:

   Codzienna pielęgnacja: 100-200ml/10l wody

   Czyszczenie gruntowne: 1l/10l wody

Uwaga:       
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosowanie wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.  
       
Wartość pH: 11,0 - 12,0       
Pojemność: 1L, 5L          
Posiada świadectwo PZH.       
Zapach: Delikatny, przyjemny, cytrusowy  
   

 

Zobacz inne produkty z tej kategorii