Tło
LT 3000 - Środek do usuwania powłok zabezpieczających i gruntownego mycia
LT 3000 - Środek do usuwania powłok zabezpieczających i gruntownego mycia

ZASTOSOWANIE: wysoce skutecznie usuwa powłoki akrylowe i woskowe, zapewnia doskonałe przywieranie powłoki, nie stosować do powierzchni drewnianych i korkowych, przed użyciem, na małej powierzchni, sprawdzić odporność koloru. SPOSÓB UŻYCIA: Zmieszać 1 l produktu z 3-4 l wody. Dla powierzchni łatwiejszych do wyczyszczenia sporządzić bardziej rozcieńczony roztwór. Z powierzchni podłogi usunąć kurz i brud. Rozprowadzić roztwór na podłodze za pomocą mopa lub maszyny. (Uwaga! Mokra podłoga może być śliska). Pozostawić roztwór na powierzchni przez co najmniej 5 min., nie dopuścić do wyschnięcia. Do usunięcia powłoki używać maszyny czyszczącej lub padu. Zebrać starą warstwę czystym mopem lub maszyną czyszczącą. Umyć podłogę czystą wodą usuwając wszelkie pozostałości. Przed zastosowaniem nowej powłoki pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. UWAGI: Szkodliwy Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Składniki: poniżej 5% anionowe i nie jonowe środki powierzchniowo czynne, stabilizatory, konserwanty, barwniki Zawiera 2-butoksyetanol Ulega biodegradacji > 90 % Do profesjonalnego użytku pH ok. 9,5 koncentratu

Zobacz inne produkty z tej kategorii
strzalka
Facebook