pokojówka sprząta powierzchnie hotelowe

Hotele, a także inne obiekty świadczące usługi noclegowe zobowiązane są do zapewnienia swoim gościom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego. O tym, jak ważna jest to kwestia, przypomniał wybuch pandemii koronawirusa – w tym czasie wprowadzono nowe, bardziej restrykcyjne zasady utrzymywania czystości w hotelach. Dowiedz się, co jest wyznacznikiem wysokiego standardu bezpieczeństwa w obiektach hotelowych

Prawidłowa dezynfekcja to podstawa

W dobie pandemii koronawirusa najważniejszą rzeczą w kwestii bezpieczeństwa sanitarnego stała się dokładna i regularna dezynfekcja obiektów hotelowych. Właściciele i zarządcy hoteli zostali zobowiązani do wdrożenia odpowiednich procedur dezynfekcji, opartych na zasadach ujętych  w Wytycznych dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce”. Dokument ten wydany został 28 kwietnia 2020 roku przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Zgodnie z jego treścią dezynfekcja powinna obejmować:

  • Powierzchnie użytkowe w miejscach wspólnych obiektów hotelarskich – np. klamki, przyciski i poręcze w windach, blaty recepcji, meble w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak lobby, stołówka, toalety, siłownie etc.
  • Powierzchnie w pomieszczeniach dostępnych dla pracowników – a więc między innymi blaty biurek, urządzenie elektroniczne z którymi pracownicy mają bezpośredni kontakt, np. telefony czy klawiatury
  • Powierzchnie dotykowe w pokojach – np. oparcia krzeseł, blaty, wyposażenie łazienki w pokoju etc. Do tego pokoje powinny być dokładnie wietrzone każdorazowo po wymeldowaniu gościa oraz ozonowane, jeśli istnieje taka możliwość.
  • Sprzęty udostępniane gościom – np. samochody, rowery.

Aby dezynfekcja była skuteczna i realnie przyczyniała się do obniżenia ryzyka zakażenia koronawirusem wśród gości, musi być przeprowadza w z maksymalną możliwą częstotliwością. Zaleca się, by pomieszczenia ogólnodostępne były dezynfekowane co najmniej co godzinę, natomiast pomieszczenia i sprzętu udostępniane za opłatą (np. samochód gabinet SPA), bo każdym gościu. Do tego bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów o właściwościach biobójczych, które wykazują wysoką skuteczność w neutralizowaniu drobnoustrojów, jak również nieszkodliwość dla zdrowia człowieka czy czyszczonych powierzchni.

Czy dezynfekcja faktycznie pomaga w ograniczaniu liczby zakażeń?

Jak dowiedziono, SARS-CoV2 to wirus, który rozprzestrzenia się przede wszystkim drogą kropelkową, tj. wraz z drobinkami wilgoci, które osoba chora emituje do powietrza oddychając, mówiąc czy kaszląc. Ilość zakażeń, które były następstwem kontaktu z powierzchniami na których zachowały się przetrwalniki koronawirusa jest stosunkowo niewielka, należy jednak pamiętać, że osoba zakażona staje się jednocześnie ogniwem, poprzez które patogeny mogą przedostawać się do organizmów innych osób. Dlatego należy dążyć do maksymalnego ograniczenia kontaktu z koronawirusem.

Zabezpieczenia dla personelu

Kolejnym aspektem wpływającym na standard bezpieczeństwa w hotelu jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej przez personel hotelu. Pracownicy, szczególnie ci, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem (między innymi pracownicy recepcji, kelnerzy w hotelowej restauracji) powinni w czasie pracy nosić maseczki ochronne o prawidłowych parametrach filtracji, a także regularnie dezynfekować dłonie. Aby umożliwić im utrzymanie higieny dłoni, należy zapewnić im łatwy dostęp do płynów dezynfekujących zarówno w miejscu pracy (np. recepcji), jak i w innych dostępnych dla nich pomieszczeniach, np. toaletach służbowych. W toaletach powinny znajdować się również zatwierdzone instrukcje prawidłowego mycia rąk. O ile to możliwe pracownicy powinni zachować odpowiedni dystans od klientów – przykładem przydatnego rozwiązania są tu np. szyby ochronne, które można montować w recepcji.

Bezpieczeństwo sanitarne gości

Kolejną kwestią związaną ze standardem bezpieczeństwa hotelu jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań ochronnych dla gości. Przede wszystkim mowa tutaj o wspomnianym wcześniej dostępie do płynów dezynfekujących, charakteryzujących się nie tylko dobrymi właściwościami biobójczymi, ale również bezpieczeństwem dla skóry (warto zwrócić uwagę, czy płyn do dezynfekcji dłoni posiada substancje nawilżające, np. glicerynę). Płyn dezynfekujących powinien być dostępny w kluczowych miejscach hotelu, np. w pobliżu każdego wejścia do budynku, przy recepcji, w toaletach ogólnodostępnych oraz w łazienkach pokojowych. Najlepszy rozwiązaniem jest umieszczenie w tych punktach specjalnych dozowników automatycznych, umożliwiających bezdotykową obsługę. Urządzenia te wyposażane są w specjalnej czujniki wykrywające ruch, które uruchamiają mechanizm dozowania. Rozwiązanie to pozwala nie tylko ograniczyć transmisję patogenów (wyeliminowanie dotykania tych samych powierzchni przez wiele osób), ale również zoptymalizować zużycie płynu do dezynfekcji.

Plan sprzątania hotelu

Sama dezynfekcja nie jest wystarczająca dla zapewnienie odpowiednio wysokiego standardu bezpieczeństwa sanitarnego, jeśli nie idzie w parze ze zwykłym codziennym utrzymanie czystości. Dlatego w hotelach i innych obiektach noclegowych należy wdrożyć tzw. plan sprzątania lub plan czystości. Jest to rodzaj instrukcji opisujących w licznych detalach proces sprzątania każdego z pomieszczeń obiektu – zarówno pokoi dla gości, jak i pomieszczeń zaliczanych do zaplecza. Prawidłowo sporządzony plan zawiera informacje takie jak:

  • Zakres czynności wykonywanych w danym pomieszczeniu
  • Częstotliwość z jaką dane czynności powinny być wykonywane – np. mycie okien wykonywane jest zazwyczaj rzadziej, niż mycie toalet, które powinno odbywać się kilka razy na dobę,
  • Rodzaj produktów używanych do konkretnych czynności wraz z instrukcją ich używania oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa (profesjonalne środki czystości zawierają zazwyczaj dużo silniejsze i bardziej szkodliwe dla zdrowia substancje czynne, niż produkty domowe),

Dlaczego plan czystości jest tak ważny? Po pierwsze pozwala kontrolować czy obiekt jest utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym – osoba nadzorująca ekipy sprzątające jest w stanie określić, czy stosują się one do wyznaczonego standardu. Po drugie jest znacznym ułatwieniem dla pracowników sprzątających, pozwala zoptymalizować pracę i skrócić czas potrzebny do jej wykonania (pracownicy nie poświęcają czasu na czynności, które nie są niezbędne). Po trzecie – ułatwia nowym pracownikom szybkie wdrożenie się w obowiązku.