myjnia samochodowa

Utrzymanie czystości w wielu branżach jest kwestią priorytetową ze względu na surowe wymogi bezpieczeństwa sanitarnego. Nic dziwnego zatem, że na rynku pojawia się coraz więcej metod, których celem jest zwiększenie efektywności mycia powierzchni przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Jednym z takich rozwiązań jest mycie pianowe, wykorzystywane między innym w branży produkcji żywności. Na czym ona polega?

Na czym polega mycie pianowe?

Mycie pianowe to – jak wskazuje nazwa – technika czyszczenia dużych powierzchni przy użyciu silnie napowietrzonego roztworu środka myjącego lub dezynfekującego, czyli po prostu piany. Do mycia pianowe niezbędny jest specjalny agregat, którego zadaniem jest mieszanie wszystkich składników piany (detergentu, wody oraz powietrza), a następnie zwiększenie ciśnienia roztworu do warto nawet 25 bar. Następnie piana jest nanoszona na wybraną powierzchnię przy pomocy urządzenia nazywanego lancą.

W czym tkwi sekret piany?

Wysokie napowietrzenie roztworu detergentu przyczynia się do zwiększenia wydajności zawartych w nim czynnych substancji. Dzięki temu piana jest w stanie znacznie skutecznie rozpuszczać zanieczyszczenia, niż detergent w formie niespienionej. Dodatkowym atutem jest fakt, że piana lepiej przylega do powierzchni, nie spływa po niej jak zwykły wodny roztwór – dlatego zanieczyszczenia są dłużej wystawione na działanie detergentu. To wszystko sprawia, że mycie pianowe może być z powodzeniem wykorzystywane do oczyszczenia nawet pionowych powierzchni. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór produktów nadających się do mycia pianowego.

Gdzie znajduje zastosowanie mycie pianowe?

Ze względu na swoją skuteczność i funkcjonalność, mycie pianowe znajduje zastosowanie w myciu dużych powierzchni w tych branżach, gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego standardu bezpieczeństwa sanitarnego. Przykład jest tu branża produkcji żywności czy farmaceutyka. Metoda ta stosowana jest również między innymi w profesjonalnych myjniach samochodowych oraz przy czyszczeniu elewacji budynków.