mężczyzna w maseczce dezynfekuje stół

Wybuch pandemii koronawirusa był bez wątpienia wydarzeniem na ogromną, niespotykaną we współczesnym świecie skalę. Kryzys, który ono wywołało, dotknął praktycznie wszystkie branże i zmusił je do dostosowania się do zupełnie nowych, rygorystycznych warunków. Jedną z tych branż były usługi sprzątania – firmy do niej należące zostały zobowiązane do wprowadzenia zmian w swoich standardach. Zobacz, na czym te zmiany polegają.

Czystość w budynku a bezpieczeństwo

Utrzymanie czystości w obrębie danego budynku ma wymiar nie tylko typowo estetyczny – ma również kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających lub pracujących w danym obiekcie. Chodzi przede wszystkich o stworzenie warunków, w których ograniczone zostanie namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów – bakterii, wirusów, grzybów, pleśni – które mogą przyczyniać się do zwiększonej zachorowalności na różnego rodzaju choroby. Szczególnie narażone są pod tym względem pomieszczenia takie jak toalety czy kuchnia, w których panuje wysoka wilgotność i ciepło, sprzyjające namnażaniu się patogenów. Do tego dochodzi również utrzymanie czystości w korytarzach czy innych przestrzeniach wspólnych, co jest bardzo ważne w kontekście zmniejszania ryzyka wypadków czy przedłużania żywotności powierzchni w tych miejscach (problemem może być na przykład piach, których zwiększa ryzyko poślizgnięcia się na gładkich powierzchniach – np. kafelkach – a przy tym rysuje je)

Nowe obowiązki firm sprzątających

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że dotychczasowa lista obowiązków firm sprzątających poszerzyła się o kolejne pozycje. Mowa tutaj o dezynfekcję, której muszą być poddawane powierzchnie szczególnie narażone na osadzanie się na nich szkodliwych patogenów. Do tej grupy zalicza się między innymi:

  • przyciski wind i innych urządzeń powszechnego użytku
  • klamki drzwi,
  • blaty, stoliki, biurka,

Aby dezynfekcja dawała pożądane rezultaty, musi być koniecznie przeprowadzana z odpowiednio dużą częstotliwością, a także przy użyciu prawidłowo dobranych środków o działaniu biobójczym.

Plan sprzątania

Plany sprzątania są bardzo szczegółowe, zawierają takie informacje jak częstotliwość wykonywania konkretnych czynności, a także spis produktów, jakich należy przy tym używać wraz z instrukcjami do nich. Wybuch pandemii koronawirusa wymusił konieczność dostosowania planów sprzątania do nowych warunków, a więc między innymi uwzględnienie potrzeby dezynfekcji wymienionych wyżej obszarów. W wielu przypadkach zwiększono również częstotliwość wykonywania określonych czynności, np. sprzątania urządzeń i powierzchni, które mają szczególnie częsty kontakt z ludzką skórą. Ma to na celu zminimalizowanie szans transmisji chorobotwórczych wirusów za pośrednictwem dotyku. Mimo, że – jak udowodniono – koronawirus przenosi się przede wszystkim drogą kropelkową, dezynfekcja powierzchni wciąż jest bardzo istotnym elementem profilaktyki.

Dobór produktów czyszczących

Kolejną zmianą spowodowaną przez wybuch pandemii koronawirusa stała się konieczność dostosowania asortymentu do nowych okoliczności. Chodzi tutaj przede wszystkim o stosowaną chemię czyszczącą. Koronawirus okazał się patogenem o bardzo wysokiej odporności na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne – stosowane powszechnie detergenty mogą więc być nieskuteczne w walce z nim, gdyż nie zawierają substancji biobójczych. Z drugiej strony należy unikać produktów wytwarzanych na bazie alkoholi, ponieważ choć wykazują one bardzo intensywne działanie biobójcze, to mogą przy okazji przyczyniać się do niszczenia czyszczonych nawierzchni.

Środki ochrony pracowników

Pracownicy firm sprzątających znajdują się niejako na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, ponieważ mają bezpośredni kontakt z zanieczyszczonymi, potencjalnie skażonymi powierzchniami. Dlatego tak ważne jest, żeby byli zaopatrzeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, takiej jak solidne rękawiczki jednorazowe, jednorazowe lub wielorazowe maseczki filtrująca FFP2 lub FFP3, a także płyny do dezynfekcji rąk. Dla zapewnienie maksymalnej ochrony warto pracowników wyposażyć również w okulary ochronne, które zapobiegną zarażeniom przez oczy, a także mogą minimalizować ryzyko podrażnień od środków chemicznych.

Dezynfekcja dla pozostałych osób w budynku

Kolejnym zadaniem ekipy sprzątającej i innych osób odpowiedzialnych za utrzymanie budynku, stało się w dobie pandemii stworzenie warunków do bezproblemowej dezynfekcji rąk dla wszystkich osób przebywających na terenie budynku, w tym jego pracowników. W tym  celu w kluczowych miejscach, np. na wejściu do budynku lub w toaletach, zaleca się umieszczanie specjalnych dozowników i pojemników z płynem dezynfekującym. Najlepszym wyborem są w tej kwestii dozowniki automatyczne, wyposażone w czujnik ruchu, który uruchamia dozowanie w momencie wykrycia ruchu dłoni. Zapobiega to kontaktowi z urządzeniem i tym samym minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia jego obudowy i dalszej transmisji wirusów. Środki dezynfekujące w dozownikach muszą być przeznaczone do stosowania na skórze – produkty te zazwyczaj zawierają dodatek z substancji nawilżających, takich jak np. gliceryna.