Tło
FP-2 płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych

FP-2 płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych

PojemnośćOpakowania jednostkowe:1, 5 litrów
Zasadowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych nierozpuszczalnymi w wodzie zabrudzeniami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. tłuszcze) oraz syntetycznego (np. smary); sadzy - z różnych powierzchni. Preparat wysokopieniący, nie powlekający, o świeżym zapachu. Wyrób posiada świadectwo PZH HŻ Nr 03172/99 oraz HŻ Nr 01219/01/2004 (utrzymanie higieny w zakładach gastronomicznych i w przemyśle spożywczym) Wartość pH (produkt nie rozcieńczony) ok. 12,5 OBSZAR ZASTOSOWANIA: - Gastronomia i przemysł spożywczy; - Przemysł samochodowy, maszynowy; - Lokale użyteczności publicznej; - Gospodarstwa domowe. - Przemysł lotniczy SPOSÓB ZASTOSOWANIA: - Mycie i czyszczenie powierzchni twardych, niezabezpieczonych, wodoodpornych i zasadoodpornych: - podłogowych np.: laminat, glazura, terakota, lastriko; - niepodłogowych np.: metalowe części maszyn, urządzenia przemysłowe ze stali nierdzewnej (cysterny, zbiorniki po olejach), szklarnie ogrodnicze; - Pranie i czyszczenie: - silnie zabrudzonej odzieży roboczej, tapicerki samochodowej (pranie ręczne lub w pralkach mechanicznych). DOZOWANIE: Mycie ręczne i maszynowe (w maszynach wysokociśnieniowych). Rozcieńczyć 10 ml. płynu w 2 litrach wody (1:200, pH ok. 8) Przy bardzo silnych zabrudzeniach stosować większe stężenie płynu lub preparat bez rozcieńczenia. Po zastosowaniu płynu bez rozcieńczenia umytą powierzchnię spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Skuteczność działania FP-2 poprawia: - podwyższona temperatura roztworu, - działanie mechaniczne (np.: użycie szczotki), - czas (zabrudzone miejsca polać odpowiednim roztworem FP-2 lub preparatem nie rozcieńczonym na kilka minut). UWAGI NIEBEZPIECZEŃSTWA: Xi - Preparat drażniący - Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę; - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu; - Chronić przed dziećmi; - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę; - W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych; - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zobacz inne produkty z tej kategorii