Utrzymanie czystości jest niezbędne niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy produkcyjne muszą dbać zarówno o stan eksploatowanych przez siebie maszyn i czystość linii produkcyjnych, jak…