dezynfekcja w przychodni

Przychodnie zdrowia, tak samo jak inne rodzaje placówek związanych z ochroną zdrowia, mogą łatwo stać się siedliskiem chorób zakaźnych. W końcu to właśnie tam przychodzą po pomoc osoby zakażone – bliski kontakt z innymi pacjentami może więc prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób. Dlatego tak ważne jest, żeby w obiektach tych przestrzegane były najwyższe standardy higieny – obejmuje to m.in. regularną dezynfekcję. Których obszarów ona dotyczy?

Zasadność dezynfekcji w przychodni

Dezynfekcją nazywamy wszelkiego rodzaju działania, służące niszczeniu drobnoustrojów, takich jak wirusy, grzyby i bakterie oraz ich form spoczynkowych czyli przetrwalników. W odróżnieniu od antyseptyki, dezynfekcja dotyczy wyłącznie działań prowadzonych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych, takich jak wyposażenie łazienek czy meble. Celem dezynfekcji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ww. drobnoustrojów, a tym samym minimalizowanie ryzyka zakażenia nimi. Stąd właśnie musi być koniecznie przeprowadzana w miejscach, gdzie ryzyko to jest największe – a więc między innymi w przychodniach i innych placówkach medycznych.

Obszary dezynfekcji w przychodniach

Regularne dezynfekowanie całego budynku przychodni nie jest możliwe przy optymalnym nakładzie pracy i kosztów, a co więcej – nie jest to nawet konieczne. W każdej przychodni można wyodrębnić obszary krytyczne, w których dezynfekcja jest konieczna, oraz niekrytyczne, w których jest dopuszczalna, lecz nieobowiązkowa. Do pierwszej z tych kategorii zaliczamy między innymi:

 • Gabinety lekarskie oraz zabiegowe, punkty pobrań,
 • Poczekalnie oraz korytarze,
 • Recepcje,
 • Toalety dla pacjentów,
 • Apteki i bufety lub inne punkty handlowo-usługowe, jeśli występują w przestrzeni placówki,

Innymi słowy – dezynfekowane powinny być przede wszystkim te pomieszczenia i przestrzenia, do których maja dostęp pacjenci i ewentualnie osoby im towarzyszące. To właśnie w tych miejscach kumulacja szkodliwych drobnoustrojów jest największa, a tym samym występuje najwyższe ryzyko rozprzestrzeniania chorób. Obszary niekrytyczne to z kolei wszystkie pomieszczenia i powierzchnie, do których dostęp ma wyłącznie personel, np. zaplecza, pokoje socjalne, schowki, magazyny etc. Mogą one być dezynfekowane, jednak przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny (np. regularnego odkażania rąk przez personel przychodni) nie jest to koniecznie.

Powierzchnie podlegające regularnej dezynfekcji

Dezynfekcja przychodzi do przede wszystkim czyszczenie powierzchni, z którymi osoby przebywające w obiekcie mają najczęstszy kontakt. Mowa tutaj przede wszystkim o:

 • meblach – krzesłach i ławkach w poczekalniach, łóżka i fotele diagnostyczne, blatach stołów i biurek w gabinetach, ladach recepcji
 • wyposażeniu toalet – umywalkach, sedesach,
 • instrumentach medycznych i diagnostycznych
 • klamkach drzwi gabinetów, toalet etc.
 • Ogólnodostępnych urządzeniach, takich jak automaty z napojami czy automaty z numerami do recepcji.

Co bardzo istotne, kontakt z powierzchniami podlegającymi dezynfekcji nie musi być bezpośredni i fizyczny – drobnoustroje mogą na nie przedostawać drogą kropelkową, a więc w wyniku kichania, kaszlu czy nawet oddychania pacjenta.

Jak często dezynfekować pomieszczenia i powierzchnie?

Skuteczność dezynfekcji placówek ochrony zdrowia w dużej mierze uzależniona jest od tego, jak często jest przeprowadzania. Generalnie – im większe ryzyko transmisji drobnoustrojów, tym wyższa powinna być częstotliwość. Wśród przedmiotów i powierzchni najbardziej narażonych na zakażenie znajdują się meble i wyposażenie gabinetów lekarskich, dlatego należy je dezynfekować po każdym pacjencie, niezależnie od tego, czy miała on z nimi bezpośredni kontakt, czy nie.

Jak dezynfekować placówki medyczne?

Skuteczność dezynfekcji pomieszczeń w placówkach ochrony zdrowia uzależniona jest nie tylko od jej regularności, ale również – i przede wszystkim – od jakości zastosowanych rozwiązań. Zdecydowanie najczęściej stosowaną metoda dezynfekcji jest użycie specjalnych preparatów o właściwościach biobójczych – szeroki ich wybór znaleźć można w naszej ofercie.

Przy wyborze preparatów należy kierować się ich:

 • Składem,,
 • zastosowaniem,
 • metodą użycia

To bardzo ważne, ponieważ preparaty dezynfekujące do stosowania w sanitariatach i toaletach różnią się pod względem właściwości od płynów używanych do dezynfekcji mebli. Używanie tego typu produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem może nie tylko prowadzić do zniszczenie danej powierzchni, ale również stwarzać istotne zagrożenie dla zdrowia osób użytkujących dane pomieszczenie. Co równie istotne – przy niewłaściwym stosowaniu ich skuteczność w niszczeniu drobnoustrojów może ulec obniżeniu. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie dezynfekcji, a więc przede wszystkim personel sprzątający, powinny być wyposażone również w ośrodki ochronne, np. rękawiczki jednorazowe, oraz odpowiednie produkty do czyszczenia takie jak czyściwa przemysłowe, umożliwiające dokładne rozprowadzenie środków dezynfekujących po powierzchniach.

Poza preparatami płynnymi do dezynfekcji pomieszczeń przychodni coraz chętniej wykorzystuje się również inne rozwiązania, bazujące np. na wykorzystaniu ozonu lub promieniowania ultrafioletowego.